Ervoor zorgen dat er binnen gemeente en regio Utrecht nauw wordt samengewerkt tussen alle organisaties die een rol spelen bij de begeleiding van iemand zonder werk tot deelname op de arbeidsmarkt, is het doel van deze coalitie. Belangrijk is daarbij dat alle procedures gericht zijn op het zo goed mogelijk begeleiden van de mens – en daartoe niet juist in de weg staan. 

Het pad voor mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt, tot het vinden en vervullen van een stabiele baan gaat langs verschillende typen organisaties. Wie deze mensen zijn wordt ten eerste bekend bij o.a. de gemeente of welzijnsorganisaties. Vervolgens komen organisaties als UW of Place2BU in zicht voor een eerste opvang en observatie van hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Daarna komen er impactondernemers in beeld die een ontwikkeltraject of opleiding aanbieden, zoals The Colour Kitchen, i-did of Queridon. Zij zijn gericht op de ontwikkeling van de deelnemer, zodat deze vervolgens kan doorstromen naar een vaste(re) arbeidsplek. Die arbeidsplekken zijn vaak een combinatie van werk en begeleiding, denk aan Specialisterren of U-Stal. Je kunt je voorstellen dat dit in de praktijk een ingewikkelde keten is waarbij het lastig is om het overzicht te houden op het pad van elk individu. Het gebeurt te vaak dat door te weinig samenwerking tussen de organisaties, er mensen onnodig uitvallen of geen succes ervaren na een ontwikkel- of opleidingstraject. De coalitie inclusieve arbeidsmarkt brengt de spelers die verschillende rollen spelen in deze keten samen, om hun diensten op elkaar af te stemmen en zo betere begeleiding te kunnen bieden aan de deelnemer. Die betere samenwerking helpt op zijn beurt ook de impactondernemers en -organisaties zelf om op een efficiënte manier te functioneren.

*De Participatie Keten laat zien welk pad de deelnemer loopt van een postitie van het ervaren van afstand tot de arbeidsmarkt tot het vinden en vervullen van een duurzame baan. *Afbeeldingsbron De Participatie Academie

Kwartiermakersfase

Op dit moment wordt de kopgroep gevormd van partijen die hier samen hun schouders onder willen gaan zetten. Bartel Geleijnse, Founder en directeur van The Colour Kitchen en De Participatie Academie, heeft dit Kwartiermakerschap op zich genomen. In de nabije toekomst wordt de coalitie gelanceerd en zal er aan de slag worden gegaan met een pilot. Om op de hoogte te blijven van de vorderingen, schrijf je in voor de mailing door op de ‘Blijf op de hoogte’ knop te klikken bovenaan. Je wordt dan (max 5 keer per jaar) ge-update van de belangrijkste ontwikkelingen.

Opzet van de pilot

De bedoeling van de pilot is om circa 25 kandidaten die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt een traject aan te bieden waarin zij een ontwikkelroute volgen via de deelnemende coalitie-organisaties. Zij beginnen met een assessment – waarin wordt bekeken of er een wederzijdse match is om aan het traject deel te nemen.  Stap 2: de ontwikkel- en opleidingsprogramma’s. De coalitie doet op deze manier in de pilot ervaring op met de infrastructuur en werkwijze en stemmen de criteria af die van toepassing zouden moeten zijn bij de overgang van de deelnemer naar een volgende fase. In onderstaande afbeelding wordt duidelijk wat er precies bedoeld wordt met de verschillende fasen en welke benodigdheden er zijn in de ontwikkeling van instroom naar uitstroom. 


*De Participatie Carrousel – Media afkomstig van De Participatie Academie

LIVE BLOG

NIEUWS

Participatiewet zorgt (nog) niet voor eenduidigheid in beleid

13-04-2022
De coalitie inclusieve arbeidsmarkt zet daarentegen concrete stappen. Lees het artikel wat Social Enterprise NL schreef over de onvrede ten opzichte van de Participatiewet door te klikken op de titel.

*Media afkomstig van www.alteregoservices.nl

AANKONDIGING

Coalitie arbeidsparticipatie van start

07-04-2022
Bartel Geleijnse presenteerde afgelopen week de inclusiecoalitie bij de City Deal Impact Ondernemen. "Deze coalitie heeft als doel de versnippering tussen de verschillende initiatieven te verminderen en de verschillende fasen waar (impact) organisaties zich op richten beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij staat de deelnemer centraal."