Ervoor zorgen dat er binnen gemeente en regio Utrecht nauw wordt samengewerkt tussen alle organisaties die een rol spelen bij de begeleiding van iemand zonder werk tot deelname op de arbeidsmarkt, is het doel van deze coalitie. Belangrijk is daarbij dat alle procedures gericht zijn op het zo goed mogelijk begeleiden van de mens – en daartoe niet juist in de weg staan. 

Het pad voor mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt, tot het vinden en vervullen van een stabiele baan gaat langs verschillende typen organisaties. Wie deze mensen zijn wordt ten eerste bekend bij o.a. de gemeente of welzijnsorganisaties. Vervolgens komen organisaties als UW of FC Utrecht in zicht voor een eerste opvang en observatie van hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Daarna komen er impactondernemers in beeld die een ontwikkeltraject of opleiding aanbieden, zoals The Colour Kitchen of i-did. Zij zijn gericht op de ontwikkeling van de deelnemer, zodat deze vervolgens kan doorstromen naar een vaste(re) arbeidsplek. Die arbeidsplekken zijn vaak een combinatie van werk en begeleiding, denk aan Specialisterren of U-Stal. Je kunt je voorstellen dat dit in de praktijk een ingewikkelde keten is waarbij het lastig is om het overzicht te houden op het pad van elk individu. Het gebeurt te vaak dat door te weinig samenwerking tussen de organisaties, er mensen onnodig uitvallen of geen succes ervaren na een ontwikkel- of opleidingstraject. De coalitie inclusieve arbeidsmarkt brengt de spelers die verschillende rollen spelen in deze keten samen, om hun diensten op elkaar af te stemmen en zo betere begeleiding te kunnen bieden aan de deelnemer. Die betere samenwerking helpt op zijn beurt ook de impactondernemers en -organisaties zelf om op een efficiënte manier te functioneren.

*De Participatie Keten laat zien welk pad de deelnemer loopt van een postitie van het ervaren van afstand tot de arbeidsmarkt tot het vinden en vervullen van een duurzame baan. *Afbeeldingsbron De Participatie Academie

Kopgroep

Inmiddels hebben we een kopgroep bij elkaar gekregen van meerdere organisaties die hier samen de schouders onder willen zetten en hebben we samen de contouren van de pilot ontworpen.

De kopgroep bestaat uit de volgende organisaties:

  • Sociale werkgevers: Compass Group, U-Stal, Specialisterren & Vebego
  • Sociale Impact Ondernemers: UW, Maximus, The Colour Kitchen (TCK), FC Utrecht, i-did
  • Kennis instituten: Hoge School Utrecht, Universiteit van Utrecht & PWC
  • Maatschappelijke investeerders: City Deal Impact Ondernemen
  • Gemeente Utrecht: Kernteam Sociaal Ondernemen

Opzet van de pilot

We starten een pilot met ongeveer 25 kandidaten die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. Zij beginnen met een assessment – waarin wordt bekeken of er een wederzijdse match is om aan het traject deel te nemen. We verwachten circa 15 verschillende deelnemers die deel gaan nemen aan stap 2: de ontwikkel- en opleidingsprogramma’s. Wij als coalitie doen in deze pilot ervaring op met de infrastructuur en werkwijze en stemmen de criteria af die van toepassing zouden moeten zijn bij de overgang van de deelnemer naar een volgende fase. In onderstaande afbeelding wordt duidelijk wat er precies bedoeld wordt met de verschillende fasen en welke benodigdheden er zijn in de ontwikkeling van instroom naar uitstroom.


*De Participatie Carrousel – Media afkomstig van De Participatie Academie

Blijf op de hoogte

LIVE BLOG

AANKONDIGING

De Utrechtse Inclusie Coalitie van start!

01-06-2022
Op 1 juni 2022 ondertekenden de leden van de Utrechtse Inclusie Coalitie op feestelijke wijze het manifest waarin zij verklaren structureel samen te zullen werken aan een inclusievere arbeidsmarkt in Utrecht. Het tekenen van dit manifest is de start van een pilot om vanuit hechtere samenwerking, Utrechters met onbenut arbeidspotentieel duurzaam aan werk te helpen.

UPDATE

Whitepaper van de Utrechtse Inclusiecoalitie: Kleur geven aan de initiatiefase

13-10-2022
Dit najaar kwamen de Utrechtse Inclusiecoalitie-leden bijeen om kleur te geven aan hun bijzondere samenwerking. Allen spelen een cruciale rol in de route die een werkzoekende aflegt van bank naar baan. Binnenkort start de pilot met 25 kandidaten die binnen de Utrechtse Inclusie Coalitie persoonlijk begeleid worden naar een gegarandeerde baan.