Queridon

Hoe een Utrechts echtpaar integratie versterkt door de kracht van eten en taal

Sinds de geboorte van het begrip ‘inburgering’ hebben de verwekkers de polijstmachine niet onbemand gelaten. Gestaag wordt het proces verfijnd, en men lijkt te koersen op een middenweg tussen waardigheid en efficiëntie. De doelpalen van deze middenweg worden per inzicht verplaatst, en om die reden is het proces continu aan pogingen tot verbetering onderhevig. Taaldocent Barbara Klomp en wederhelft chef-kok Gerard Kluter zijn het in ieder geval eens over de huidige vorm: “De inburgering zoals die nu gaat, loopt niet altijd goed. Wij dachten: dat kan gewoon beter”, aldus Barbara. En zo geschiedde. Door liefde voor koken en taal te combineren zet het enthousiaste echtpaar inburgeraars met Queridon in hun kracht.

Door: Kelvin van der Galiën 


Lees hier de transcriptie van het hele interview met Queridon: Interview Queridon (transcriptie) 09_10_20


De Tweede Kamer lijkt dit sentiment te echoën, want op 2 juli 2020 werd de Nieuwe Wet inburgering op voorstel van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen. Het nieuwe stelsel biedt onder meer ruimte voor gemeenten om nauw samen te werken met zogenoemde ‘inburgeraars’: bedrijven die inburgeringscursussen aanbieden. De wet wordt per 1 juli 2021 van kracht en daarom zijn diverse pilots in volle gang. Eén van die pilots speelt zich af in de wijk Overvecht, in Utrecht. De gemeente heeft zich middels een convenant verbonden met het daar gevestigde Queridon, één van de veertien taalaanbieders die in het convenant zijn opgenomen. 

Korte lijntjes

“Onze samenwerking met de gemeente is vrij nauw”, zo begint Gerard. “We worden als pilot gemonitord. De aanlevering van de kandidaten gaat ook via de gemeente. De samenwerking is heel goed doordat we ook goed contact hebben met de werkmachers – passende werkplekken voor cursisten –  die weer nauw contact hebben met de cursisten. En zij kunnen zo nodig een tolk inschakelen, of ze op het matje roepen als tegen motiviatie problemen aanlopen.” Deze procedure is deels een reactie op kwaadwillenden binnen het bestaande systeem, waar ruimte over wordt gelaten om via het declaratiesysteem bij taallessen te frauderen. “Maar wij zien alleen maar dat ze enorm gemotiveerd zijn.” 

Waar is die motivatie precies op gericht? Wat doet Queridon precies? “Wat we (bij Queridon) doen, is een leerwerktraject voor voornamelijk statushouders – in elk geval mensen die anderstalig zijn – die het horecavak willen leren, maar ook de inburgering en de taal nog moeten leren”, vertelt Barbara. “Dus we combineren dat in een traject van twee jaar, waarbij het eerste jaar echt de nadruk ligt op taal. Heel veel taal en een beetje praktijk.” Met heel veel taal wordt niet alleen een grondige behandeling van grammatica en spelling bedoeld: “Het gaat ook al wel echt over vaktaal, over horecataal. En in het tweede jaar ligt de nadruk veel meer op de praktijk.” Ook kunnen cursisten, als dat haalbaar is, een MBO-niveau 1 of 2 component behalen. 

Het beste van twee werelden

Barbara werkt inmiddels al meer dan vijftien jaar in het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), en de laatste jaren vooral als zzp’er. “Veel bij inburgeringstrajecten bij verschillende taalscholen”, vult ze aan. “Gerard is chef-kok van oorsprong en leermeester bij veel restaurants. We zaten er vaak over te praten, over de inburgering. En volgens mij, gelukkig met de Nieuwe Wet inburgering is het ook wel duidelijk, de inburgering zoals die nu gaat, loopt niet altijd goed. En wij dachten ‘dat kan gewoon beter’”. 

Queridon benadrukt de noodzaak van het vasthouden van momentum wanneer een nieuwe taal wordt geleerd: “Ik merkte heel erg bij mijn andere werk dat er ook echt cursisten – die had je twee dagdelen per week in de les en daarnaast praten ze geen Nederlands. Ja, dan kun je bijna geen stappen maken als je alleen maar in het klaslokaal met de taal bezig bent. Voor de rest geen Nederlanders ontmoet, geen netwerk opbouwt. Dan is het moeilijk om echt te kunnen integreren”, legt Barbara uit. 

Door taal en werk te koppelen, bouwen cursisten een sociaal netwerk op en kunnen ze geleerde stof in de praktijk brengen. “Qua taal ontwikkelen de cursisten zich sneller dan in de reguliere inburgeringstrajecten”, vertelt ze. “Het is echt veel belangrijker als je een taal ook concreet kan toepassen. Je kunt allerlei theorieën en grammatica leren in een leslokaal en uit een boek. Maar als het puur in een leslokaal en bij een boek blijft, dan komt het niet echt in je hoofd. En dan is de urgentie niet zo groot.” 

Learning by doing is een begrip dat te binnen schiet. Learning wordt geboden door Queridon, doing gebeurt in The Colour Kitchen, de keuken waar cursisten werken. Barbara: “The Colour Kitchen is op dit moment onze belangrijkste samenwerkingspartner, omdat daar onze cursisten stage lopen en meedoen in de praktijk. Maar er zijn echt hele mooie (andere) samenwerkingspartners, en ik merk dat heel veel partijen heel erg bereid zijn om samen te werken. Om goede dingen te doen voor mensen, zeg maar.” Zowel Gerard als Barbara onderstreept de wederkerigheid van de verse aanpak: “Onze cursisten brengen ontzettend veel. Ze kunnen hartstikke goed werken. Het is niet van één kant”, beklemtoont Barbara. “Ze brengen een diversiteit mee en dat merk je in het denken en de manier van omgaan.”