Over het open media-aanbod

Impact030 produceert video’s, audio, interviews en foto’s over sociaal ondernemerschap in Utrecht. Al deze materialen zijn vrij beschikbaar en te gebruiken.

Straks vind je op deze pagina videobestanden, geluidsbestanden, audiotrsncripties en foto’s van interviews met Utrechtse sociaal ondernemers en andere partijen uit het ecosysteem voor sociaal ondernemerschap in Utrecht. Deze bestanden zijn vrij downloadbaar en te gebruiken in jouw eigen mediaproducties! We vragen je daarbij aan enkele spelregels te houden.

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Naamsvermelding, niet commercieel, gelijk delen

Je bent vrij om:

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding – De gebruiker dient de maker van het werk (impact030) te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Niet commercieel – Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Gelijk delen – Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
  • Geen aanvullende restricties – Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Ook bijdragen?

impact030 nodigt ook andere mediamakers uit om via deze pagina content over sociaal ondernemerschap in Utrecht beschikbaar te stellen. We werken op dit moment de aanleverspecificaties verder uit. Ondertussen komen we graag in contact met geïnteresseerde producenten. Neem contact op met onze mediapartner so/creatie via impact030@socreatie.nl.

Partners

De volgende partners dragen bij aan de totstandkoming van het open media-aanbod:

Meer weten?

Neem contact op met onze mediapartner so/creatie via impact030@socreatie.nl.