Dit najaar kwamen de Utrechtse Inclusiecoalitie-leden bijeen om kleur te geven aan hun bijzondere samenwerking. Allen spelen een cruciale rol in de route die een werkzoekende aflegt van bank naar baan. Binnenkort start de pilot met 25 kandidaten die binnen de Utrechtse Inclusie Coalitie persoonlijk begeleid worden naar een gegarandeerde baan. 

Mensen effectief en mensgericht begeleiden van bank naar baan, hoe gaat dat in zijn werk? Dat begint met een moment van instroom en assessment, vervolgens een stuk persoonlijke ontwikkeling, een vakspecifieke opleiding, en ten slotte de plaatsing bij een vaste(re) baan. Kijkend naar alle aanwezige coalitieleden zien we een verscheidenheid aan partijen, die zich richten op verschillende fasen van de ‘bank tot baan’-keten (zie onder voor een schematische weergave). Dat organisaties die opereren in verschillende fasen van dit proces veel kunnen hebben aan onderlinge samenwerking, blijkt uit wat Tina Kunnen van i-did tijdens de bijeenkomst benadrukte: “De gemeente rapporteert ruim 9200 mensen in de bijstand, Compass vertelt over 300 moeilijk te vullen arbeidsplekken, en wij bij i-did hebben de mogelijkheden om een groep mensen te begeleiden naar werkgereedheid”.

Gemeente Utrecht onderschrijft het plan door een symbolische handtekening te zetten onder het manifest. Op de foto zien we Bram Terwijn, Unitmanager Werk & Inkomen. Gemeente Utrecht heeft de afgelopen weken een aantal werkmatchers naar voren geschoven die zich – samen met de coalitiepartners voor de assesmentfase – op de instroom van kandidaten gaan richten.

Bartel Geleijnse – kwartiermaker van de Utrechtse Inclusiecoalitie – licht toe dat deze samenwerking voor de pilot-deelnemer een sterk verbeterde werk-vindingservaring moet bieden. ‘We kunnen op deze manier zo veel mogelijk aansluiten bij de krachten, behoeften en wensen van de deelnemer. Zo wordt er bij de assessment bekeken waar de interesses van de deelnemer liggen, waarna hij of zij op een geschikte plek de passende ontwikkeling en opleiding kan gaan doormaken. Maar ook tussentijds maatwerk wordt makkelijker. Gaat een deelnemer bijvoorbeeld een ontwikkeling door in de horeca bij The Colour Kitchen, maar blijkt dat een baan in facilitaire services of bij techniek beter past, dan is daar door de Utrechtse Inclusiecoalitie een brug opgetuigd om die arbeidsmobiliteit beschikbaar te maken. En dit, zonder dat het voor de deelnemers wachttijden of onzekerheid betekent.’

* Schematische weergave van actoren in verschillende fases van de keten, op basis van ‘De Participatie Keten’, bron.

Ook de samenwerking met kennisinstellingen speelt een belangrijke rol. Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht verzorgen de impactmetingen voor zowel de deelnemer en diens omgeving; als voor het individueel deelnemende bedrijf én de totale impact van de gehele keten die in de coalitie verenigd is. Josje Dikkers van Hogeschool Utrecht deelde op de bijeenkomst al een verzameling aan beschikbare onderzochte tools die kunnen helpen bij de assessment en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op dit punt is het wachten op de eerste instroom van kandidaten dit jaar, die het traject willen gaan doorlopen. In de tussentijd is er altijd verkenning gaande naar ondernemingen en organisaties die zich, evenals de coalitieleden, inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt in Utrecht zodat de aanpak op lange termijn bestendigd en uitgebouwd kan worden. Zie jij een rol voor jouw organisatie weggelegd in deze Utrechtse ketenaanpak? Kom dan naar de informatie-avond op woensdag 25 januari 16:00-17:00 (locatie nader te bepalen). Noteer het in je agenda en meld je alvast aan door een mail te sturen naar hallo@impact030.nl.