Met bescheiden trots presenteren we ons impactverslag van de eerste twee jaar impact030. Na een pilotperiode van twee jaar, wilden we graag zicht krijgen op onze resultaten; mogelijke effecten en de werking van onze activiteiten. Hier willen we van leren en onze activiteiten en strategie verbeteren waar nodig. Op deze wijze willen we in 2022 en verder de stakeholders in het Utrechtse ecosysteem voor impactondernemers nóg beter van dienst zijn.

  

“Wij werken aan een versterkt Utrechts ecosysteem van impact ondernemers waarin wordt samengewerkt aan het oplossen van duurzame en maatschappelijk vraagstukken.”

Dit versterkte ecosysteem in Utrecht is het uiteindelijke doel van impact030. Om dit te bereiken werken wij volgens een Theory of Change: een stappenplan richting ons impactdoel. Op basis hiervan geven wij al onze activiteiten vorm. Bekijk onze Theory of Change hier.  

Om te zien of de activiteiten daadwerkelijk leiden tot het beoogde doel, hebben we Gerda van Breugel (Van Breugel Onderzoek & Advies) gevraagd om als derde partij onze resultaten objectief te evalueren. Na een intensief traject van spreken met zowel ondernemers als partners die met impact030 in aanraking zijn geweest in de afgelopen 2 jaar, zijn we trots positieve resultaten te mogen weergeven! We hebben impactondernemers en partners geholpen met o.a. het groeien van hun netwerk, kennis en bereik, waarbij alle spelers een stapje dichter tot hun impactdoel zijn gekomen. 

Op basis van deze resultaten weten we beter wat er werkt en waar het nog een stapje beter kan. We maken als impact030 nu vervolgplannen waardoor onze impact nog gerichter terechtkomt bij alle spelers in het impactecosysteem van Utrecht. De belangrijkste richtingen zijn: het vergroten van onze focus op MKB en scale-ups; ondernemers meer ondersteunen in hun leerproces door ze in contact te brengen met elkaar; én het langer volgen van impactondernemers om hun groeiproces en volgende stappen te blijven ondersteunen.

 

Download de samenvatting van het impactverslag hier

Wil je het uitgebreide verslag inzien? Bekijk deze dan hier