Op dinsdag 29 maart vond het zestiende impact030 consult plaats. Dit keer met Kevin Jacobs, oprichter van VindiQu – het platform waar mensen met een zorgbehoefte via digitale verbinding toch een reis kunnen maken. 

Het vraagstuk op de agenda: Om verder op te schalen wensen wij nog veel te leren over onze zorginnovatie om de impact te optimaliseren. Daarvoor willen wij graag samenwerken met verschillende partners als zorginstellingen, kennisinstellingen, overheid en corporates – in de vorm van een Living Lab. Op die manier vinden we een goede product-fit die werkt voor de zorg, maar ook aansluit bij doelstellingen in de regio. Daarom is onze vraag: Hoe start je als social impact ondernemer een living lab in provincie Utrecht?

De experts Tim en Anneke van de Gemeente Utrecht, Johan van het Ondernemersklankbord, Willemijn van Huisman Communiceert en Wouter van VrijwilligersCentrale Utrecht hebben meegedacht over het vraagstuk.

Kevin, hoe heb je het consult ervaren? 

“Het is indrukwekkend om de hoeveelheid relevante ervaring en kennis binnen één consult te hebben. Wij hadden met VindiQu een complexe vraag over het oprichten van een Living Lab. De experts wisten vanuit hun eigen achtergrond diverse invalshoeken te benaderen waardoor een constructieve oplossing voor ons vraagstuk werd gerealiseerd. Een grote lading aan contacten waarmee wij de weg verder kunnen verkennen en potentiële samenwerkingen. Dit consult heeft ons de goede richting in gebracht, waarbij wij nog vele mensen blijven spreken om te sparren over de voortgang en aanstaande uitdagingen. Een betrokken consult met oprechte (sociale) ondernemers die meedenken in co-creatie. “

In consults werken we met een eerste ronde waarin er ruimte is voor vraagverduidelijking. Hoe definiëren we nu een Living Lab precies, en wat is daarvan de functie en meerwaarde? Zodra alle facetten duidelijk waren, begonnen de kennis en connecties op te borrelen die elke expert vanuit haar/zijn invalshoek kon inbrengen. Waar zitten de benaderbare corporates? Hoe zien we de rol van de gemeente in dit plan, en waar zitten de ingangen? Welke partijen in Utrecht kennen we die ook in deze hoek bezig zijn en kunnen we die connecties hier al leggen? Kevin geeft aan voornamelijk inzichten te hebben opgedaan op het gebied van impactmeting, marktpositionering en in de eerste stappen die gezet kunnen worden in de richting van het realiseren van een Living Lab.

Kevin: “Ik heb geleerd waar de bron aan inzichten, tips, ideeën aanwezig is in het veld en dat je door samen te werken gezamenlijke doelen kan bereiken.”

Kevin: “De impactmeting is voor ons cruciaal om aan te tonen welke maatschappelijke ‘winst’ wij realiseren. Omdat andere sociale ondernemers ons zijn voorgegaan met dit vraagstuk gaan wij de voorgestelde ondernemingen benaderen voor een gesprek over dit topic.”

Een toevoeging van Johan en Willemijn: Hoe positioneer je jezelf op de markt? Neig je meer naar commerciële communicatie of juist maatschappelijk? Kevin bespreekt dit in zijn eerstvolgende marketing brainstorm sessie met het team. 

Kevin: “Qua het stappenplan om een Living Lab te realiseren is voor ons nu duidelijk waardoor wij direct stappen kunnen maken. Er zijn veel stakeholders duidelijk geworden die zich bezig houden met dezelfde maatschappelijke uitdagingen, door te spreken met de juiste personen binnen de organisatie is het mogelijk om door samen te werken elkaar te ondersteunen en zo de impact samen te optimaliseren.”

Wat zijn die eerste stappen? Waar ga je direct mee aan de slag?

Kevin: “VindiQu is per direct op zoek naar een samenwerkingspartner in de vorm van een zorginstelling binnen de gemeente Utrecht. Het verbinden van een waardevol consortium zal hierdoor eenvoudiger worden. De eerste contacten zijn gelegd en wij zullen zorgdragen om de juiste stappen te nemen zoals besproken in het consult.”

“Daarnaast gaan wij alvast onderzoeken welke kennisinstelling ons kan ondersteunen voor de wetenschappelijke onderbouwing van onze maatschappelijke impact. Wij vinden het ontzettend leuk om met kennisinstellingen te werken om van elkaar te leren. Binnenkort volgt een MKB Werkplaats traject waarbij de studenten van Mediacollege Utrecht ons helpen met een specifiek vraagstuk. Wij hopen in september studenten van de HU/UU te mogen verwelkomen binnen onze ZorgInnovatie.”

 

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd consult. Op naar de volgende.

Wil jij ook impact maken voor of vanuit ons stadsie en heb je een complex, concreet en duidelijk vraagstuk? Lees hier hoe je je aanmeldt!

Impact030 consults zijn bijeenkomsten waar jij als sociaal ondernemer live persoonlijke support krijgt van diverse experts uit Utrecht om de impact van jouw initiatief te vergroten. Deze experts denken mee over de volgende stap van jouw sociale onderneming! Ze schetsen samen mogelijke oplossingsrichtingen voor jouw vraagstuk, vanuit hun eigen expertise.