Op dinsdag 22 februari vond het vijftiende impact030 consult plaats. Dit keer met Hanh Vlooswijk-Lu, oprichtster van de circulaire kledingonderneming: WAUWcloset – een online ‘kleding lease platform’ waarmee kledingstukken op een duurzame manier gedeeld kunnen worden.

Het vraagstuk op de agenda: we kunnen ons al goed profileren onder consumenten, maar waar ligt onze afzetmarkt onder bedrijven? Welke bedrijven hebben te maken met eenmalig of kortdurend kledinggebruik en welke behoeften hebben zij in het verduurzamen op kledinggebied? De experts Tim van de Gemeente Utrecht, Johan van het Ondernemersklankbord, Khadija van Alfa Accountants, Rafaëla van Social Impact Factory en Tim van Natuur- en Milieufederatie Utrecht hebben meegedacht over het vraagstuk.

Hoe heeft Hanh het consult ervaren?

Wat vond je ervan? 
Het was een heel inspirerend consult met een diverse groep aan deelnemers die kennis uit diverse perspectieven konden inbrengen. De tijd is voorbij gevlogen en er zijn vele nieuwe ideeën uit ontstaan.

Welke lessen, inzichten, tips en ideeën heb je uit het consult meegenomen?
Ik heb nieuwe ideeën opgedaan over welke bedrijven of organisaties te maken hebben met kortdurend kledinggebruik; o.a. evenementlocaties, TV en mediabedrijven, sportclubs en -evenementen en gemeenten. Ik kan een eerste start maken met een aantal van hen benaderen door connecties van de experts. Daarnaast ga ik nieuwe technologieën onderzoeken die mijn service nog interessanter kan maken voor een bredere doelgroep; bijvoorbeeld ten opzichte van promotieartikelen. Ook ben ik op de hoogte gebracht van de nieuwe richtlijnen die gaan gelden voor UV-bestendige kleding. Dit is iets waar wij wellicht op kunnen gaan inspelen. 

Waar ga je direct mee aan de slag?
Ik ga met ondersteuning van experts vanuit impact030 en NMU mijn doelgroepen verder onderzoeken. Via de gemeente ga ik een aantal netwerkgesprekken voeren en me verder verdiepen in de duurzaamheidsvoorwaarden die gemeentes aan textiel stellen.

 

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd consult. Op naar de volgende.

Wil jij ook impact maken voor of vanuit ons stadsie en heb je een complex, concreet en duidelijk vraagstuk? Lees hier hoe je je aanmeldt!

Impact030 consults zijn bijeenkomsten waar jij als sociaal ondernemer live persoonlijke support krijgt van diverse experts uit Utrecht om de impact van jouw initiatief te vergroten. Deze experts denken mee over de volgende stap van jouw sociale onderneming! Ze schetsen samen mogelijke oplossingsrichtingen voor jouw vraagstuk, vanuit hun eigen expertise.