Afgelopen dinsdag 23 maart vond er weer een nieuw consult plaats. Dit keer was Saskia, voorvechter van schoon drinkwater, vanuit het internationale Wable de casus. Daarna brachten de jonge duurzame wereldverbeteraars Lara en Sandra van Groene Gevels een vraagstuk in. Zij komen uit de denktank van Enactus Utrecht

De experts Pieter van Voorjestadsie, Johan van Ondernemersklankbord Utrecht, Jorinde van Gemeente Utrecht (W&I) en Wouter van de Vrijwilligerscentrale Utrecht hebben meegedacht om deze impactondernemers verder te brengen. Hieronder wat de impactondernemers zelf hebben ervaren.

Wat vond je ervan?

Groene Gevels: Heel erg bedankt voor al deze informatie. We hebben veel gehad aan het consul en willen iedereen heel erg bedanken.

Wable: Bedankt voor deze opvolging en voor het consult. Ik vond het erg prettig en heel nuttig. Heldere en concrete feedback en tips gekregen waar we gelijk mee aan de slag kunnen. Ben blij dat ik het niet heb uitgesteld.

Wat hebben je geleerd?

Groene Gevels: We hebben geleerd dat het belangrijk is om te gaan beginnen met het uitvoeren van ons idee. We doen nu nog erg veel onderzoek naar planten en bloemen, maar dit kan ook gelijktijdig met het opstarten van onze dienst om geveltuintjes aan te leggen. Verder moeten we realistisch gaan kijken naar ons budget, dit gaat hand in hand, want door “gewoon te beginnen” kunnen we makkelijker de kostprijs bepalen. Verder kunnen we starten met het aangaan van samenwerkingen en daarin kijken naar welke impact belangrijk is voor onze partners. Tot slot willen we meer onderzoek doen naar de impact, door bijvoorbeeld contact op te nemen met studenten van de universiteit van Wageningen en daarna pas de impact te communiceren naar onze ‘klanten’.

Wable: Treedt naar buiten met je verhaal! Blijf niet achter je computer zitten, dus vertel je verhaal en deel het met mensen. Door je verhaal te vertellen en te delen leer je waar je kracht ligt, de kern van en richting die je met je (zakelijke) idee op kunt gaan. Daarnaast is het alleen maar goed om ook ambitie te tonen in je plannen. Wat wil je precies bereiken? Hoe groot is de beoogde impact?

Waar ga je direct mee aan de slag?

Groene Gevels: We gaan nu aan de slag met het aangaan van samenwerkingen, eerst met de gemeente, met stichting Steenbreek en met Tim Bulters die ons in contact zou willen brengen met diverse partijen.

Wable: Ik ben gelijk aan de slag gegaan met het opzoeken van ons bedrijfsplan. Dit gaan we herzien/updaten en delen voor feedback. Vanuit een goed bedrijfsplan kunnen we pitches maken. Graag maak ik gebruik van je aanbod om samen door de impactprogramma’s te lopen die op de website van impact030 staan. Wanneer heb je daar tijd voor? Vraag: we kwamen www.utrechtinc.nl/acceleration/ tegen. Ben je hiermee bekend?

https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C561BAQGbTPUNUGPe2Q/company-background_10000/0/1616589866566?e=1617282000&v=beta&t=_qaos1P_Q0YzexUjNH3G2e_rovXYIx5T4UKNQLOveUM

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd consult. Op naar de volgende.

Wil jij ook impact maken voor of vanuit ons stadsie en heb je een complex, concreet en duidelijk vraagstuk? Lees hier hoe je je aanmeldt!

Impact030 consults zijn bijeenkomsten waar jij als sociaal ondernemer live persoonlijke support krijgt van diverse experts uit Utrecht om de impact van jouw initiatief te vergroten. Deze experts denken mee over de volgende stap van jouw sociale onderneming! Ze schetsen samen mogelijke oplossingsrichtingen voor jouw vraagstuk, vanuit hun eigen expertise.