Kopi Susu is veel meer dan alleen een biologische koffiezaak in Utrecht-West. Het is een ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk en omstreken. Ellen Vissers had in het najaar van 2016 enkele deelnemers aan Starters4Communities onder haar hoede. “Je kunt van alles met de starters bespreken, maar ik ben van mening dat het altijd leidt tot nieuwe inzichten.”

Al langere tijd was duidelijk dat het hier en daar ergens aan ontbrak bij Kopi Susu, maar een duidelijke oorzaak hiervan en een oplossing hiervoor waren bij Ellen nog niet duidelijk. Juist met de komst van de starters, die ieder een frisse blik hadden, kon er toegewerkt worden naar oplossingen. En daarmee naar een nieuwe start: een zaak creëren met visie en een eigen identiteit.


so/magazineDit portret verscheen eerder in so/magazine, hét online magazine over sociaal ondernemerschap in Nederland. so/magazine wordt uitgegeven door so/creatie. Door gesprekken over het hoe en waarom van het werk van sociaal ondernemers creëren we samen meerwaarde voor deze groeiende beweging.


Grijs gebied

Waar Ellen Vissers juist focuste op het verdienmodel, lieten de drie starters haar inzien dat de winst ergens anders te behalen viel. Door een klantenonderzoek op te zetten zorgden ze ervoor dat het “grijze” gebied waarin Kopi Susu zich bevond, helder werd. “Hierdoor kwamen we tot het inzicht dat we door een opeenstapeling van dingen ons imago waren verloren, en zonder een duidelijke visie ook geen missie meer hadden,” aldus Vissers.

Kopi Susu

Steuntje in de rug

De drie starters dompelden zich onder in de wereld van Ellen en van Kopi Susu en ontdekten zo van alles waar Ellen in haar alledaagse bestaan overheen keek. Het moment waarop zij hun bevindingen aan Vissers voorlegden was volgens haar dan ook spannend voor de starters. Hadden zij het met hun onderzoeken wel bij het rechte eind en konden ze dit wel zo openlijk naar Ellen uitspreken? Toch leidde wederzijds vertrouwen en een open houding tot een dialoog waarin alles besproken kon worden. Voor beide kanten een bijzondere stap in het samenwerkingsproces.

Voor Ellen voelde de komst van de starters dan ook als een steuntje in de rug, een duwtje in de goede richting waardoor Kopi Susu weer gesterkt werd in haar voortbestaan en er met nieuwe energie naar de toekomst gekeken kon worden.

Kopi Susu

Fraaie cadeautjes

De starters voelden als een welkom klankbord op het moment waarop je als ondernemer zelf vastloopt of je handen vol hebt. Of zoals Ellen Vissers het omschrijft: “Je kunt van alles met de starters bespreken maar ik ben van mening dat het altijd leidt tot nieuwe inzichten. Ja, cadeautjes moet je gewoon niet weigeren!”