Iedereen kent het vast nog wel van de geschiedenisles: de Griekse stadstaat. Het epicentrum en de ontstaansplek van de democratie. Net als in deze arena uit de oudheid wordt men tijdens de debatavonden van Podium de Stadstaat in Utrecht uitgenodigd om in een open ruimte plaats te nemen in een cirkel, of in ieder geval rondom de debaters, muzikanten, wetenschappers en poëten. so/creatie gaat in gesprek met Ruud Schapenk, de man achter Podium de Stadstaat Utrecht.

Nieuw avondje uit

In de Social Impact Factory Utrecht treffen we Ruud Schapenk van Podium de Stadstaat. Hij zit nog geconcentreerd te werken als we binnen komen op de eerste verdieping van deze sociaal ondernemende community in ontwikkeling. Momenteel wordt de zaal beneden verbouwd tot horecagelegenheid, dus worden de debatavonden van Podium de Stadstaat georganiseerd in een intieme, maar open ruimte op de tweede verdieping.

De avonden die Podium de Stadstaat organiseert zijn bedoeld voor entertainment, maar ook voor intellectuele prikkeling. Zodat je aan het denken wordt gezet op een informele wijze, waarin je ook vrij bent om heen en weer te lopen en onder het genot van een drankje verder te praten.

“Thom en ik willen een platform in Utrecht creëren dat past bij de ontwikkeling van deze stad. Inwoners blijven vaker hangen in de stad nadat ze zijn afgestudeerd. We willen in hun intellectuele behoeften voorzien, maar hen ook vermaken door middel van cabaret, muziek en poëzie; een nieuw avondje uit dus eigenlijk,” aldus Ruud.

In Amsterdam zijn dergelijke platformen voor debat en entertainment al breed opgezet op diverse plekken. Dit ontbreekt volgens Stadstaat-bedenkers Ruud en Thom nog in de Domstad.


so/magazineDit portret verscheen eerder in so/magazine, hét online magazine over sociaal ondernemerschap in Nederland. so/magazine wordt uitgegeven door so/creatie. Door gesprekken over het hoe en waarom van het werk van sociaal ondernemers creëren we samen meerwaarde voor deze groeiende beweging.


Staat van de stad

De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber diende als grote inspiratiebron voor de naam ‘Podium de Stadstaat’ vanwege zijn werk ‘What If Mayors Ruled The World’. “Vanuit het idee dat het beter is om te regeren vanuit een stedelijk in plaats vanuit een landelijk perspectief. Want het beleid wordt dan dicht bij de burgers gemaakt; er ontstaat meer interactie tussen beleidsmakers en burgers op lokaal niveau.”

Ook wordt het beleid hiermee volgens Ruud tastbaarder: “Zodra het vuilnis niet wordt opgehaald ervaren inwoners gelijk overlast. Bewoners zien de invloed van politiek op hun leefwereld.” Daarnaast is de naam Podium de Stadstaat ook bedoeld als verwijzing naar de ‘staat van de stad’. Dus wat leeft er in de levendige stad Utrecht?

Maatschappelijke en politieke onderwerpen

Stedelijke ontwikkeling en maatschappelijke innovaties hebben Ruud zijn interesse als het gaat om de selectie van de debatonderwerpen. Thom vindt politieke journalistiek heel interessant. Zo waren op 13 juli Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk, twee duo-kandidaat voorzitters van de PvdA Utrecht, te gast om te praten over het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden.

Astrid Oosenbrug zat namens de PvdA in de Tweede Kamer. Ze heeft haar school niet afgemaakt en heeft zich opgewerkt in de ICT-wereld. Ze was daarmee specialist in de generalistische wereld van de Tweede Kamer. Tijdens de interessante avond ging Podium de Stadstaat in gesprek met sociaaldemocraten Oosenbrug en Oosterwijk over hun ervaringen.

Tijdens diezelfde avond wordt er aandacht besteed aan een driedelige serie over herzuiling in de samenleving. En daarbij de vraag: komen we elkaar nog wel tegen; is er nog wel samenhang?

Dit wordt belicht vanuit meerdere breuklijnen. De eerste is stad en platteland, waar bijvoorbeeld onderwerpen als gentrification, onbetaalbare steden en de leegloop van het platteland de revue passeren. Daarnaast spreekt men over de kloof tussen hoger- en laagopgeleiden.

Zo bestaat ons parlement voor 90% uit blanke hoogopgeleiden, terwijl het een afspiegeling van de samenleving zou moeten zijn. Dit vormt de basis voor de afkeer van de ‘elite’, Jeroen van der Waal van de Erasmus Universiteit is daarom aangeschoven om de avond in te leiden. De laatste breuklijn is een generatiedialoog tussen jong en oud.

In de steigers

In de toekomst wil Ruud onder andere graag een buitenlanddebat organiseren. “Hoe gaan we bijvoorbeeld om met president Trump en de Brexit en de daarmee samengaande terugtrekking van de Angelsaksische wereld? Hoe zien Syrië en Irak er uit na IS? Dat soort vragen boeien mij enorm”, zo vertelt Podium de Stadstaat-voorman enthousiast.

Daarnaast heeft ook technologie zijn interesse. “Het lijkt me mooi om in gesprek te gaan over de invloed van Bitcoins, 3D-printing en VR (Virtual Reality) op onze samenleving.” Het moge duidelijk zijn: Podium de Stadstaat Utrecht staat volop in de steigers. Een nieuw avondje uit voor breed-geïnteresseerde Utrechters is geboren.