Tegenover de Stadsschouwburg in Utrecht bevindt zich het kantoor van Bruggink & Van der Velden (BvdV). Het advocaten- en belastingadvieskantoor bestond in 2016 10 jaar en om dat te vieren werd ‘De Tienduizend’ bedacht. Een pitchwedstrijd voor sociaal ondernemers met als hoofdprijs €10.000 en een jaar lang juridische en fiscale ondersteuning vanuit BvdV. “We zijn 2 jaar geleden zelf een B Corp geworden en willen nu sociaal ondernemen ook breder op de kaart zetten.” Wij spreken met Daniël Maats, advocaat bij BvdV.

Anders samenwerken

Het model van samenwerken binnen BvdV is gebaseerd op de werkwijze van Ricardo Semler. Een Braziliaanse ondernemer die eind jaren ‘80 een machinebedrijf overnam van zijn vader. “Wat hij heeft gedaan is de middenlaag van managers er tussenuit gehaald. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij twee kernbegrippen. De mensen op de werkvloer kregen zeggenschap over onder andere productieproces, werkverdeling en salarissen.”

“Nu hebben we een model gevonden waarin iedereen een volwaardige plek heeft gekregen. Een sociaal model. Ook financieel heeft iedereen een volwaardige plek gekregen. Een model ook waarbij iedereen die hier werkt nog genoeg tijd over heeft om andere dingen te doen. Tijd voor familie of hobby’s of andere interesses.”, vertelt Daniël.

Iedereen binnen het bedrijf werkt vier dagen. “Het idee daarachter is dat als mensen meer vrije tijd hebben, dan kunnen zij zich beter ontwikkelen. Daarnaast ben je daarmee productiever in de dagen die je werkt.”, legt Daniël uit.


so/magazineDit portret verscheen eerder in so/magazine, hét online magazine over sociaal ondernemerschap in Nederland. so/magazine wordt uitgegeven door so/creatie. Door gesprekken over het hoe en waarom van het werk van sociaal ondernemers creëren we samen meerwaarde voor deze groeiende beweging.


Gelijkwaardige uitdagingen

De beslissingen binnen BvdV worden altijd met de groep genomen. Zo wordt gezorgd voor draagvlak en betrokkenheid binnen het kantoor. “Dat kan gaan van de vraag of we nieuwe kopieerapparaten nemen tot aan of we iemand aandeelhouder kan worden. Ook kan het gaan over of we een nieuwe werknemer aannemen of dat we nieuwe koffie nemen.”

“Het is niet zo dat we stemmen op de meerderheid bij het maken van een beslissing. Als er een minderheid is die zich hevig verzet tegen een beslissing, dan is dat juist zeer waardevol. Dan gaan we daarover met elkaar in gesprek.”, stelt Daniël. Omdat iedereen een gelijke stem heeft, kan het soms zelfs zo zijn dat er beslissingen worden genomen waar de aandeelhouders het niet allemaal mee eens zijn.”

Daarin ligt niet de enige uitdaging van het model. Bij een organisatie die op een andere manier georganiseerd is, moet ook nagedacht worden over hoe wordt omgegaan met ziekte of zwangerschapsverlof. “Over zwangerschapsverlof hebben we op een gegeven moment na moeten denken. Harm en Sjoerd hadden dat risico natuurlijk niet toen ze begonnen en ons financiële model bedachten. We hebben met elkaar besloten om allemaal iets bij te dragen als iemand er om die reden niet is. Ook als het gaat om ziekte, dan geldt hetzelfde principe.”

Kantoor Bruggink & Van der Velden

Keurmerk voor goede bedrijven

Juist die nieuwe manier van werken van BvdV is er een die Daniël Maats op wel meer plekken terug zou willen zien. Organisaties die sociaal of maatschappelijk duurzaam kunnen zijn en die ook geld verdienen. “Dat is toch wel een breuk met het stigma wat jarenlang op ‘sociaal of duurzaam ondernemen’ heeft gelegen. Dan werd dat toch vaak gezien als ‘geitenwollensokken-type’. Bijvoorbeeld iemand die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk wilden hebben.”

Om te laten zien dat het anders kan en dat ook actief uit te dragen, is BvdV een B Corp geworden. “B Corp breekt met de gedachte dat sociaal of maatschappelijk duurzaam en geld verdienen niet samen kunnen gaan.”, legt Daniël uit. Voorbeelden van B Corps zijn bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely of Dopper. “Volwaardige bedrijven waar prima geld wordt verdiend, maar met een maatschappelijk oogpunt.”

“Wij zijn een B Corp geworden vooral omdat we zo sociaal duurzaam zijn. Vooral omdat we het intern zo hebben geregeld dat we naar elkaar omkijken en zorgen dat we het allemaal goed hebben en dat er geen onevenwichtigheid bestaat. Ik denk dat dat aantoont dat we sociaal duurzaam zijn. Dat we een sociale onderneming zijn.”

Stimuleren van sociaal ondernemerschap

In 2016 bestond BvdV 10 jaar. Bij een dergelijk jubileum hoort natuurlijk een feestje en in dat kader werd ‘De Tienduizend’ bedacht. “Dat we een sociaal kantoor zijn willen we meer naar buiten gaan uitdragen. We zijn nu al lange tijd intern gericht geweest. We wilden het met elkaar goed doen. Nu willen we de stap naar buiten maken om dat te laten zien en voor anderen ook goed te doen.”

De Tienduizend is een pitchwedstrijd waaraan sociaal ondernemers kunnen meedoen. BvdV zoekt hiermee naar mensen en organisaties die de maatschappij veranderen. De hoofdprijs van De Tienduizend is €10.000,- en een jaar lang ondersteuning van BvdV voor de onderneming. Op 16 februari is de finale. Vanuit so/creatie zijn wij ook bij de finale en maken daarvan een verslag. Ook gaan we in gesprek met de winnaar van De Tienduizend.